Palvelut

Oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisut

Perhe- ja perintöoikeus

 • Avioerotilanteisiin liittyvät huoltajuus- ja elatusapuasiat sekä ositukset
 • Perunkirjoitukset, pesänselvitykset ja perinnönjaot
 • Testamentit ja avioehdot

Kiinteistöasiat

 • Hometalo/ Vesivauriot
 • Rakentamiseen liittyvät asiat
 • Kiinteistötoimitukset
 • Maaoikeusasiat

Sopimusoikeudelliset asiat

 • Sopimusten neuvottelu ja laadinta
 • Kauppa-ja lahjakirjat

Perintäasiat

 • saatavien perintä

Työsuhdeasiat

 • Työsuhdeasiat
 • Työsuhteen irtisanominen ja purkaminen

Vahingonkorvausasiat

Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat

Yritys- ja liikejuridiikka

 • Yritysten perustaminen
 • Yhtiöiden purkaminen ja selvitysmiehenä toimiminen
 • Konkurssi- ja yrityssaneeraukset

Rikosoikeus

 • Asianomistajana
 • Vastaajana
 • Avustaminen esitutkinnassa ja pakkokeinoasioissa